Bestuur

 

Het bestuur van GoSwim bestaat uit momenteel vier personen, en is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden waaronder een Voorzitter en een algemeen bestuurslid met affiniteit voor het zwemmen. Voor informatie betreffende deze functies kunt u mailen naar:

bestuur@goswim.nl

Het bestuur vergadert regelmatig om de vereniging verder uit te bouwen en te professionaliseren. Er is regelmatig een Algemene Leden Vergadering (ALV). Op de ALV worden bijvoorbeeld de resultaten van het voorgaande jaar besproken en de contributie vastgelegd voor het volgende jaar.

Hieronder een overzicht van de bestuursleden:

Sarah Koefoed

Waarnemend Voorzitter en tevens contactpersoon zwemdivisie

Allard Blankensteijn

Penningmeester

Christina de Jong

Bestuurssecretaris

Olaf de Haas

Bestuurslid en tevens contactpersoon activiteitencommissie

  • Facebook
  • Twitter