Bestuur

 

Het bestuur van GoSwim bestaat vanaf 10 mei 2022 uit 5 personen, waarvan 2 personen als duo functie hun bestuurstaken oppakken. De functie van voorzitter zal op een later tijdstip nog worden bekrachtigd, er is momenteel een kandidaat voor deze functie, op eigen aangeven zullen de taken worden opgepakt door de aanstaande voorzitter

bestuur@goswim.nl

Het bestuur vergadert regelmatig om de vereniging verder uit te bouwen en te professionaliseren. Er is regelmatig een Algemene Leden Vergadering (ALV). Op de ALV worden bijvoorbeeld de resultaten van het voorgaande jaar besproken en de contributie vastgelegd voor het volgende jaar.

Hieronder een overzicht van de bestuursleden:

Voorzitter: functie zal op een later tijdstip worden vervuld, kandidaat heeft aangegeven deze functie te willen vervullen

Allard Blankensteijn

Penningmeester

Laura Scheffer

Bestuurssecretaris

Marjolein Walhout

Bestuurslid

Linda Kerkmeester

Bestuurslid (duo functie)

Thijs Nales

Bestuurslid (duo functie)

  • Facebook
  • LinkedIn