Huishoudelijk reglement

 

Trainingsregels

Om de training goed te laten verlopen zijn er trainingsregels. Hieronder staan de regels die voor alle zwemmers gelden:

Algemene trainingsregels           

 • Ga netjes en met respect om met het zwembadpersoneel en het zwembadmateriaal. Wees je er van bewust dat je te gast bent in het zwembad.
 • Eventuele schade aan of in het zwembad wordt op de veroorzakende zwemmer verhaald.
 • Het is niet toegestaan om voor, tijdens en na de training een andere zwemmer, trainers, vrijwilligers van de vereniging, badpersoneel en de zwemvereniging in diskrediet te brengen.


In de hal van het zwembad

 • De zwemmers zijn 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig
 • De zwemmers gaan zich 10 minuten voor aanvang van de training omkleden in de daarvoor bestemde kleedruimtes. Hierbij worden de aanwijzingen van het zwembadpersoneel met betrekking tot de kleedruimte en tijdstip onverminderd opgevolgd.
 • Bijzondere omstandigheden of blessures worden voorafgaand aan de training aan de trainer gemeld.


In het zwembad voor de training

 • De warming up op de kant dient voor het begin van de training plaats te vinden en is op het aanvangstijdstip van de training afgerond, zodat de zwemtraining op tijd kan beginnen.
 • Vijf minuten voor het begin van de training zijn de zwemmers in de zwembad aanwezig op de daarvoor aangewezen plek. In het wedstrijdbad is dit bij de douches in de hoek bij de bank. De zwemmers dienen hier rustig plaats te. De in het achterbad ingedeelde zwemmers worden door de trainer bij de verzamelplek opgehaald.
 • Voor het begin van de training ga je naar het toilet. Tijdens de training mag je niet naar het toilet. In trainingen die langer dan één uur duren zal op aangeven van de trainer één mogelijkheid geboden worden om naar het toilet te gaan.
 • Vijf minuten voor aanvang wordt, eventueel op aangeven van de trainer, begonnen met het klaarleggen van de wedstrijdlijnen.
 • De wedstrijdlijnen worden gezamenlijk door de zwemmers zelf in het water gelegd. Het is niet de bedoeling dat steeds dezelfde zwemmers de lijnen in het water leggen. Helpen doen we allemaal!
 • Zijn er na vijf minuten, na het beging van de officiële trainingstijd, nog geen lijnen in het water gelegd dan wordt de training zonder lijnen gehouden.
 • De zwemmers pakken zelf hun plank en achtje voor het begin van de training. Wanneer een zwemmer dit niet voor de training heeft gedaan zal hij of zij tijdens de training zonder deze materialen moeten trainen.
 • In de kleedruimtes en het zwembad wordt niet gerend


Tijdens de training

 • Ben je te laat op de training, dan meld je je bij aankomst direct bij je trainer met de reden voor het te laat komen. Het is ter beoordeling van je trainer of je alsnog tot de training wordt toegelaten
 • Niemand gaat het water in als er geen trainer aanwezig is
 • Niemand duwt een ander van de kant of vanaf het startblok in het water
 • Er wordt niet gedoken in water dan ondieper is dan 1.40 meter
 • Zorg dat je voldoende dorstlesser bij je hebt voor de gehele training. Plaats je drinkfles binnen handbereik van de baan waarin je zwemt
 • De trainingsopdrachten en instructies van de trainer worden opgevolgd. Het is niet de bedoeling dat eigen invulling aan de training wordt gegeven
 • Tijdens de uitleg van trainingsopdrachten/ instructies luisteren de zwemmers aandachtig
 • Zonder overleg met de trainer wordt niet van baan gewisseld
 • In de banen wordt gecirkeld tegen de klok in
 • In de banen wordt op volgorde van snelheid vijf seconden na elkaar gestart, waarbij de snelste zwemmer op die slag voorop start
 • Als een zwemmer sneller is geef je deze voldoende ruimte om jou in te halen
 • Val een collega zwemmer niet lastig tijdens de training. Zit niet aan elkaar, pak elkaar niet vast, duw elkaar niet onder en blijf iemand niet op zijn voeten zwemmen. Haal niet in waar het niet kan en stop niet plotseling
 • Geef tijdens de training geen negatief commentaar op de techniek of het gedrag van je collega zwemmers
 • Ga goed met elkaar om en heb respect voor elkaar
 • Ga niet aan de lijn hangen of middenin de baan stoppen als de training te zwaar voor je is. Neem in dat geval even plaats in een van de hoeken van de baan aan de start- of keerpuntzijde of beter is even het water uit te gaan en wachten op de volgende opdracht. Herstel je niet voldoende, ga dan in overleg met je trainer om te kijken wat je wél kunt zwemmen. Blijft het te zwaar dan meld je je bij je trainer af voor de rest van de training
 • Verlaat nooit het zwembad zonder je te hebben afgemeld bij je trainer


Na afloop van de training

 • Aan het einde van de training worden uit eigen beweging de trainingslijnen door de zwemmers direct opgeruimd. Ook hierbij geldt: Help elkaar, opruimen doen we allemaal
 • Aan het einde van de training worden uit eigen beweging de planken en achtjes opgeruimd
 • Na de training wordt maximaal 5 minuten gedoucht en vervolgens gaan de zwemmers zich omkleden in de daarvoor bestemde kleedruimtes. Hierbij worden de aanwijzingen van het zwembadpersoneel met betrekking tot de kleedruimte en tijdstip onverminderd opgevolgd
 • Na de training kan gezellig worden nagekletst in de horecaruimte van het zwembad. Dit kan overigens ook buiten het zwembad. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dit in de buurt van de receptie van het zwembad te doen

Wedstrijdregels

Om de wedstrijd goed te laten verlopen, moet iedereen zich aan bepaalde regels houden. Hieronder volgt het overzicht van de regels waaraan iedereen van de vereniging zich dient te houden tijdens een wedstrijd.

Voor de wedstrijd

 • De wedstrijduitnodiging wordt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de wedstrijd via mail aan de zwemmers gestuurd. De uitnodiging wordt dan eveneens op de GoSwim website geplaatst.
 • Uiterlijk op de maandag direct voorafgaand aan de wedstrijd voor 20.00 uur kun je je voor de wedstrijd afmelden. Dit kan alleen via e-mail bij het op de wedstrijduitnodiging vermelde contactadres.
 • Afmeldingen na dit tijdstip zijn niet mogelijk. Als in geval van zeer bijzondere omstandigheden toch niet aan de wedstrijd deelgenomen kan worden, wordt direct en ALLEEN TELEFONISCH contact opgenomen met de op de wedstrijduitnodiging vermelde ploegleider. De op de uitnodiging vermeldde entreegelden, alsmede de reguliere KNZB boete per ingeschreven start blijven onverminderd verschuldigd. Deze kosten worden aan de vereniging betaald.
 • Voor zwemcompetitiewedstrijden kun je je niet afmelden, tenzij je ziek bent of er iets ernstigs aan de hand is. Zwemcompetitiewedstrijden zwem je als totale zwemploeg, dus met iedere afmelding dupeer je je teamgenoten.
 • De startgelden worden door middel van automatische incasso van de opgegeven rekening bij inschrijving betaald. Indien dit niet mogelijk is dan alleen in uiterste gevallen op een andere wijze worden betaald. Neem dan contact op met de penningmeester van de vereniging.

In het zwembad

 • Zwemmers die zelfstandig naar het wedstrijdzwembad reizen dienen zich in de hal van het zwembad te melden bij de begeleidingsploeg.
 • Zwemmers die zich niet melden of bij het starttijdstip  van het inzwemmen niet aanwezig zijn, zullen door de ploegleiding bij de organisatie van de wedstrijd worden afgemeld. Mocht je daarna toch nog arriveren kun je helaas niet meer aan de wedstrijd deelnemen. In al deze gevallen blijft de op de uitnodiging vermeldde entreegelden, alsmede de reguliere KNZB boete per ingeschreven start blijven onverminderd verschuldigd.

Tijdens de wedstrijd

 • Tijdens de wedstrijd zit de zwemploeg bij elkaar en blijft deze bij elkaar tot en met het einde van de wedstrijd. In overleg met de ploegleiding kan in zeer bijzondere gevallen voor het einde van de wedstrijd worden vertrokken. Dit ter beoordeling én beslissing van de ploegleiding. Voorwaarde is dat het verzoek voor voortijdig vertrekken voor aanvang van het inzwemmen aan de ploegleiding is gemeld.
 • Alle zwemmers zijn verplicht om mee te doen aan de warming-up voordat er wordt ingezwommen. De warming-up staat onder begeleiding van een oudere zwemmer of een ploegbegeleider/coach.
 • Alle zwemmers zijn verplicht van de inzwemmogelijkheid gebruik te maken.
 • Het inzwemmen duurt minimaal een half uur, bij een Nationaal Kampioenschap één uur. Tijdens het inzwemmen zwem je de zwemslagen die je in de wedstrijd moet zwemmen met de bijbehorende keerpunten. Ook doe je ook enkele sprints.
 • Tijdens de wedstrijd blijf je in de zwemzaal. In de pauze kun je rondlopen waar je wilt. Uiteraard mag je naar de kleedkamer om van wedstrijdpak te verwisselen. Wanneer je de zwemzaal wilt gaan verlaten meld je dit aan de ploegleiding.
 • Tijdens de wedstrijd draag je altijd het GoSwim T-shirt en eventueel andere door de club beschikbaar gestelde kleding. Ook het dragen van slippers of gymschoenen is verplicht.
 • Eten en drinken gebeurd met mate. Drinken alleen water of een niet-koolzuurhoudende dorstlesser en eten alleen biscuit, sultana of een banaan. Beslist geen snoep of snacks.
 • Tijdens de start is iedereen stil en wordt niet heen en weer gelopen. De startprocedure begint als de scheidsrechter het eerste fluitsignaal geeft. De startprocedure is beëindigd als de starter het fluitsignaal geeft
 • Nadat de zwemmer zijn of haar race heeft gezwommen komt hij/zij eerst én direct naar de ploegleiding om de gezwommen race door te nemen. Daarna wordt de persoonlijke verzorging gedaan en wordt weer plaats ingenomen bij de ploeg.
 • Voordat we het zwembad verlaten ruimen we onze rommel op. Let ook op of er geen T-shirts, brilletjes, handdoeken, etc. blijven liggen.

Na afloop van de wedstrijd

 • Na afloop van de wedstrijd wordt gezamenlijk vertrokken naar Houten.
 • Facebook
 • LinkedIn