Officials

 

officialsKom het team van de officials versterken!

Wat is een tijdwaarnemer?

Een tijdwaarnemer is iemand die tijdens een wedstrijd aan de rand van het zwembad staat om de tijden van de zwemmers op te nemen of om de keerpunten te controleren. Deze mensen zijn hard nodig voor de vereniging, want zonder officials mogen wij niet deelnemen aan wedstrijden!

Wat zij de voordelen van official zijn?

Official zijn heeft zo z’n voordelen: want als official heb je bij elke wedstrijd een gereserveerde plaats direct aan het bad. Ook krijg je altijd iets te drinken en een lekker hapje tijdens de pauze aangeboden. Nog een voordeel: Als je kind (of een andere zwemmer) met vragen zit over een bepaalde slag of hoe het nu met die keerpunten zit, dan kan je dit uitleggen omdat dit allemaal tijdens de cursus behandeld wordt. Ook heb je als toeschouwer op vertoon van het official – legitimatiebewijs tegen een gereduceerde prijs toegang tot “alle” wedstrijden. Het is tevens mogelijk om zelf aan te geven voor welke wedstrijden je beschikbaar bent als official. Per half jaar wordt er een kalender rondgestuurd waarop je aan kunt geven wanneer je bij een wedstrijd kunt fungeren.

Hoe groot is het team?

Er zijn momenteel zo’n 15 vrijwilligers van GoSwim actief als official. Graag willen wij dit team versterken met nieuwe enthousiaste officials, zodat de wedstrijden op dusdanige wijze verdeeld kunnen worden dat het voor iedereen leuk blijft om te mogen fungeren.

Waar en wanneer vind de cursus plaats?

De cursus bestaat uit 4 avonden (1x per week) en wordt afgesloten met een examen.

Aanmelden voor de cursus:

Meld je tijdig aan als kandidaat bij: officials@GoSwim.nl (leeftijd vanaf 16 jaar!)

Geen kosten!

De kosten voor deze cursus worden door GoSwim gedragen (cursus + stopwatch)

  • Facebook
  • LinkedIn